Saturday, 11 August 2012

just studi only


Cara Cipta Virus Blok Laman Web

Jika anda mahu blok laman web secara manual, boleh bacanya di sini terlebih dahulu. Cara yang akan ditunjukkan ini lebih advance sedikit tetapi hasilnya lebih memuaskan kerana hanya dengan 1 klik, senarai laman web yang ingin diblok dapat dilakukan dengan sekaligus tanpa perlu masukkan satu persatu seperti cara yang saya terangkan pada artikel yang sebelumnya
Menulis Kod C
Disebabkan saya lebih selesa dan mahir menggunakan bahasa C dan C++, adalah lebih baik menggunakan bahasa tersebut untuk menghasilkan virus (sebenarnya ianya merupakan program yang dihasilkan dari bahasa pengaturcaraan C).  Berikut merupakan kod yang ditulis berserta dengan penerangan ringkas pada bahagian komen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
#include<stdio.h>
#include<dos.h>
#include<dir.h>
char site_list[18][30]={           /* contoh senarai laman web yang ingin diblok*/
“myspace.com”,
“www.myspace.com”,
“youtube.com”,
“www.youtube.com”,
“facebook.com”,
“www.facebook.com”,
“www.tagged.com”,
“tagged.com”,
“www.webproxyonline.info”,
“webproxyonline.info”,
“www.youtubeunblocker.com”,
“youtubeunblocker.com”,
“www.hi5.com”,
“hi5.com”,
“www.friendster.com”,
“friendster.com”,
“search.proxy”,
“profile.proxy”
};
char ip[12]="127.0.0.1";
FILE *target;
int find_root(void);
void block_site(void);
int find_root()
{
int done;
struct ffblk ffblk;//File block structure
done=findfirst(“C:\\windows\\system32\\drivers\\etc\\hosts”,&ffblk,FA_DIREC); /*untuk menentukan root drive*/
if(done==0)
{
target=fopen(“C:\\windows\\system32\\drivers\\etc\\hosts”,”r+”); /*untuk membuka fail*/
return 1;
}
done=findfirst(“D:\\windows\\system32\\drivers\\etc\\hosts”,&ffblk,FA_DIREC);      /* untuk menentukan root drive */
if(done==0)
{
target=fopen(“D:\\windows\\system32\\drivers\\etc\\hosts”,”r+”); /*untuk membuka fail*/
return 1;
}
  
done=findfirst(“E:\\windows\\system32\\drivers\\etc\\hosts”,&ffblk,FA_DIREC); /*untuk menentukan root drive*/
if(done==0)
{
target=fopen(“E:\\windows\\system32\\drivers\\etc\\hosts”,”r+”); /*untuk membuka fail*/
return 1;
}
done=findfirst(“F:\\windows\\system32\\drivers\\etc\\hosts”,&ffblk,FA_DIREC); /*untuk menentukan root drive*/
if(done==0)
{
target=fopen(“F:\\windows\\system32\\drivers\\etc\\hosts”,”r+”); /*untuk membuka fail*/
return 1;
}
else return 0;
}
void block_site()
{
int i;
fseek(target,0,SEEK_END); /*untuk memindahkan fail di penghujung fail*/
  
fprintf(target,”\n”);
  
for(i=0;i<18;i++)          /*membuat gelungan sebanyak 18 kali mengikut jumlah laman web yang diistiharkan*/
  
fprintf(target,”%s\t%s\n”,ip,site_list[i]);
fclose(target);
}
  
void main()
{
int success=0;
success=find_root();
if(success)
block_site();
}

Bagaimana Untuk Compile?
  1. Semasa menulis kod tersebut, saya menggunakan Borland C++ untuk compile. Anda juga boleh menggunakan mana-mana C/C++ compiler.
  2. Untuk menguji kod tersebut, anda boleh cuba compile kod-kod tersebut untuk melihat sama ada terdapat error atau tidak. (Bagi saya tiada masalah jika guna Borland C++)
  3. Kemudian jadikan fail tersebut menjadi .exe (execute) dengan memberi arahan Buildpada kod tersebut.
Bagaimana untuk run/execute?
  1. Katakan fail tersebut dinamakan block_site.exe (nama fail execute adalah optional), bila anda klik 2 kali pada fail tersebut, secara automatik ia akan melakukan tugas seperti mana yang saya terangkan pada artikel sebelum ini dengan menggunakan arahan-arahan dalam kod C.
  2. Cuba restart web browser, kemudian taipkan URL halaman web yang telah diblok dan anda dapat melihat pada browser tersebut memaparkan mesej “Page cannot displayed”.
Bagaimana untuk pulihkan kembali seperti sedia kala?
  1. Untuk membuang virus ini cukup mudah, pergi ke : C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
  2. Kemudian buka fail yang diberi nama “hosts” menggunakan notepad. Buang semua senarai laman web yang ada di dalam senarai dan save. (Sila rujuh gambarajah dalamhttp://nizamghazi.com/cara-block-laman-web-secara-manual/ )

No comments:

Post a Comment